لوح تقدیر از نمایشگاه بین المللی در سال های ۹۷ و ۹۶

کانون آگهی و تبلیغات
 • سومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی خدمات توانبخشی
 • شهریور ماه ۹۶
 • این لوح تقدیر توسط جناب آقای فریدون نوری برگزارکننده نمایشگاه به کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی به پاس حضور در این نمایشگاه اهدا شد.
چاپ و تبلیغات
 • سیزدهمین نمایشگاه تجهیزات پزشکی در مهر ماه ۹۶
 • این لوح به پاس زحمات بسیار و حضور فعال کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی به مدیریت محترم این کانون اهدا گردید.
 • کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی همواره حضوری فعال و موثر در نمایشگاه های تخصصی و غیر تخصصی داشته است.
تقدیر صبح آگهی
 • حضور کانون صبح آگهی در پانزدهمین نمایشگاه صنعت برق ایران.
 • این نمایشگاه در آبان ماه ۹۷ در نمایشگاه بین المللی تهران برگزار گردید.
 • لوح فوق نیز تقدیر نامه ایست که از جانب وزارت نیرو به کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی به پاس حضور فعال در نمایشگاه اهدا شده است.
لوح صبح آگهی
 • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی تبلیغات، بازاریابی و صنایع وابسته با حضور کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی
 • تاریخ ۱۲ الی ۱۵ دی ماه نود و هفت در تهران
 • این یادبود به پاس حضور کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی در نمایشگاه، توسط جناب آقای سید علی اعتدالی رئیس ستاد برگزاری نمایشگاه به این مجموعه اعطا گردید.

تقدیر نامه از نمایشگاه بین المللی توانبخشی در سال ۹۵

گواهینامه صبح آگهی
 • دومین نمایشگاه بین المللی و تخصصی خدمات توانبخشی
 • شهریور ماه ۹۵
 • لوح تقدیر فوق توسط جناب آقای فریدون نوری برگزار کننده این نمایشگاه به کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی  اهدا گردید.

سپاس نامه از نمایشگاه بین المللی در سال های ۹۱ و ۹۰

چاپ و آگهی
 • نمایشگاه بین المللی برق و صنایع الکترونیک
 • شیراز، سال ۹۰
 • این لوح سپاس جهت قدردانی از حضور پررنگ کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی در این نمایشگاه به این مجموعه اهدا گردید.
 • اهداکننده این لوح جناب آقای حبیب شکیبایی مدیر برگزاری نمایشگاه بوده اند.
کانون صبح آگهی
 • ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و الکترونیک ایران
 • تاریخ ۱۰ الی ۱۳ خرداد سال ۹۱ در اصفهان
 • این لوح تقدیر نیز جهت قدردانی از حضور شایسته و موثر کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی در این نمایشگاه توسط رسول محققیان مسئول برگزاری به این کانون اهدا گردید.
چاپ صبح آگهی
 • هشتمین نمایشگاه بین المللی صنایع آب، فاضلاب و صنایع وابسته
 • اوایل تابستان ۹۱
 • این سپاس نامه نیز جهت قدردانی از مدیریت محترم کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی به سبب حضوری فعال و موثر در نمایشگاه توسط جناب سید محمد سیدی مسئول برگزاری به این کانون اهدا گردید.

لوح یادبود نمایشگاه های بین المللی در سال های ۸۹ و ۸۸

آگهی صبح
 • دهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
 • لوح یادبود بالا جهت سپاس گذاری از زحمات و حضور کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی توسط ستاد برگزاری این نمایشگاه به کانون صبح آگهی اعطا گردید.
آگهی صبح
 • چهارمین نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب اصفهان
 • تاریخ ۹ لغایت ۱۲ دی ماه ۸۸
 • این لوح جهت تشکر از حضور شایسته و موثر کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی در این نمایشگاه، به این کانون اهدا شد.
لوح صبح آگهی
 • پانزدهمین نمایشگاه بین المللی نفت، گاز، پالایش و پتروشیمی تهران
 • اردیبهشت ماه سال ۸۹
 • لوح یادبود فوق به سبب حضور مستمر کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی در نمایشکگاه فوق به این کانون اهدا گردید.
کانون چاپ و تبلیغات
 • پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق اصفهان
 • ۴ الی ۷ خرداد ماه سال ۸۹
 • تندیس فوق جهت سپاس گذاری از زحمات و حضور موثر کانون صبح آگهی در این نمایشگاه به این کانون توسط ستاد برگزاری اعطا گردید.
لوح صبح آگهی
 • پنجمین نمایشگاه بین المللی برق و الکترونیک
 • تاریخ ۱ الی ۴ تیر ماه ۸۹ در مشهد
 • لوح سپاس فوق به سبب حضور موثر و کارآمد کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی توسط جناب سید محمد سیدی مدیر عامل نمایشگاه های بین المللی مشهد به این کانون اعطا گردید.

یادبود نمایشگاه بین المللی صنعت برق اراک

تقدیر صبح آگهی
 • اولین نمایشگاه صنعت برق، الکترونیک و اتوماسیون صنعتی اراک
 • مرداد ماه ۸۸
 • لوح تقدیر فوق توسط جناب سید حسن کوچکی به کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی اهدا گردید.
 • کانون صبح آگهی این لوح تقدیر را به سبب حضور در اولین نمایشگاه صنعت برق اراک دریافت نموده است.

لوح تقدیر از نمایشگاه های بین المللی در سال های ۸۷ و ۸۶

لوح صبح آگهی
 • سومین نمایشگاه بین المللی صنعت آب
 • خرداد ماه ۸۶ در مشهد
 • این لوح سپاس جهت قدردانی توسط جناب سید محمد سیدی مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد به کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی اهدا گردید.
لوح صبح آگهی
 • هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
 • لوح تقدیر بالا توسط ستاد برگزاری هشتمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران به جهت قدر دانی از حضور فعال کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی در نمایشگاه فوق الذکر به مدیریت این مجموعه اهدا گردید.
لوح آگهی صبح
 • اولین نمایشگاه تخصصی صنایع فلزی، ماشین و ابزار آلات صنعتی
 • مرداد ماه ۸۷
 • لوح فوق جهت سپاس گذاری از زحمات و حضور کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی در اولین نمایشگاه تخصصی صنایع فلزی و … به این کانون اهدا گردید.
صبح آگهی
 • نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
 • لوح سپاس بالا توسط ستاد برگزاری نهمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران به جهت قدر دانی از حضور فعال کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی در نمایشگاه فوق الذکر به مدیریت این مجموعه اهدا گردید.
لوح یادبود کانون صبح آگهی
 • پنجمین نمایشگاه بین المللی صنعت برق شیراز
 • تاریخ ۹ لغایت ۱۲ بهمن ماه ۸۷
 • این تندیس جهت تشکر از حضور شایسته و موثر کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی در این نمایشگاه به این کانون اهدا گردید.
طراحی صبح آگهی
 • چهارمین نمایشگاه صنعت برق و الکترونیک
 • خرداد ۸۸
 • لوح تقدیر فوق توسط سید محمد سیدی مدیر عامل نمایشگاه بین المللی مشهد به کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی تقدیم گردید.

لوح سپاس از نمایشگاه های بین المللی در سال های ۸۵ و ۸۴

لوح صبح آگهی
 • هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
 • در سال ۸۴
 • لوح سپاس فوق توسط شرکت بازرگانی بین المللی ایدرو به  کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی جهت حضور در این نمایشگاه اهدا گردید.
آگهی و تبلیغات
 • اولین نمایشگاه بین المللی صنعت برق و الکترونیک اصفهان
 • تقدیر نامه بالا در سال ۱۳۸۵ به کانون آگهی و تبلیغات صبح آگهی اهدا گردید.
 • این تقدیر نامه جهت حضور کانون صبح آگهی در این نمایشگاه توسط ستاد نمایشگاه بین المللی اصفهان به این کانون اعطا گردید.

 

تقدیر نامه صبح آگهی
 • هفتمین نمایشگاه بین المللی صنعت تهران
 • لوح سپاس فوق توسط جناب آقای سعید حسنخان مدیر عامل شرکت بازرگانی ایدرو به کانون چاپ و تبلیغات صبح آگهی جهت حضور در این نمایشگاه اهدا گردید.